Schutte Administratie & Advies - logo plusteken

Nieuws

mei 2023

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemer verplicht vanaf 2027

Op dit moment zijn er plannen van Minister van Gennip voor een verplichte AOV voor zzp’ers en ondernemers. Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk hoe de verplichting gaat werken maar een aantal voorstellen zijn al wel bekend.
Zo is de maximale uitkering bij arbeidsongeschiktheid € 1.650 per maand ongeacht jouw inkomen of vaste lasten. En er zal een wachttijd van een jaar gelden.

De reden om de AOV verplicht te stellen is om oneerlijke concurrentie tegen te gaan doordat veel zzp’ers niet verzekerd zijn en daardoor relatief goedkoop zijn. Het is dan voor werkgevers aantrekkelijker om met zzp’ers te werken dan om personeel aan te nemen.

Voor de verzekeraars zal er mogelijk een acceptatieplicht gaan gelden, nu kunnen de verzekeraars nog een aanvraag afwijzen op bijvoorbeeld bestaande medische klachten, zwaardere beroepen of leeftijd.

Voor wie geldt de verplichte AOV?

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat gelden voor ondernemers, zzp’ers, freelancer, beroepsbeoefenaar en meewerkende echtgenoten zonder én met personeel.

Hoe hoog wordt de premie?

De premie zal waarschijnlijk 8% van het totale inkomen zijn. Deze premie is aftrekbaar van de belasting. De maximale premie is rond de € 220 per maand.

Wie regelt de uitkering als je arbeidsongeschikt raakt?

De premie wordt door de Belastingdienst geïnd, de uitvoering en de re-integratie zal door het UWV worden geregeld.

De dekking van de verplichte AOV

De verzekering dekt 70% van je laatstverdiende inkomen. Ook zelfstandigen met een klein inkomen betalen een premie en hebben recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Er wordt dam rekening gehouden met het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar.

Eigen risico

Er is een standaard wachttijd van 52 weken. Deze kun je aanpassen naar 26 of 104 weken, de premie wordt dan wel hoger of lager.

Tot wanneer loopt de verplichte AOV?

De verplichte AOV loopt tot de AOW-leeftijd. Er wordt, als je arbeidsongeschikt bent, wel gekeken naar passende arbeid. Dat betekent dat er op basis van je ervaring en opleiding wordt gekeken naar wat je nog wel kunt doen, ook al is dat iets anders dan je huidige beroep.

Heb ik nog keuze?

Jazeker kun je nog kiezen. Je mag de verzekering ook afsluiten bij een verzekeraar.
Dit heeft een aantal voordelen.

– Een verzekeraar waar je de verzekering hebt afgesloten kijkt naar de gevolgen van de aandoening voor je beroep zodat je niet opeens een heel ander carrière pad hoeft te volgen. Deze kans bestaat bij de verplichte verzekering wel.
– De premie is bij de verzekeraar bijna zeker lager dan de 8% van je inkomen. Zeker als je geen zwaar lichamelijk beroep hebt.
– Je krijgt meer keuzevrijheid over de hoogte van de premie in combinatie met de hoogte van de je uitkering.
– Je kunt de wachttijd verkorten tot een maand, je hoeft dus niet een jaar te wachten op een uitkering.

Wat nu te doen?

Zoals de plannen voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering nu lijken lijkt het erop dat je voor een hoge premie (prijs) maar een beperkte dekking (uitkering) krijgt.
Door de lange wachttijd zul je, als je verzekerd wilt zijn bij arbeidsongeschiktheid, toch nog een verzekering willen afsluiten bij een verzekeraar.
Als je een verzekering bij een verzekeraar hebt hoef je niet deel te nemen aan de verplicht regeling.
Zolang de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij de verzekeraar maar minimaal hetzelfde dekt als de verplichte regeling. Hiervoor komt een speciaal toetsingskader.

Laat je eens informeren hoe hoog de premie voor jou zal worden, waarbij je rekening kunt variëren met de hoogte van de uitkering en de wachttijd. Voor de jongere ondernemers geldt dat hoe jonger je bent als je instapt, hoe lager de premie zal zijn.

Uiteindelijk zal jij als ondernemer zelf beslissen of je verplicht verzekerd wil zijn of dat je kiest voor een verzekeraar. Neem wel in overweging dat uit onderzoek blijkt dat 35% van de ondernemers in het geval van langdurige ziekte of een ernstig ongeval het inkomensgat niet kan opvangen.

Schutte Administratie & Advies - logo minteken

Contact

Schutte Administratie & Advies - logo isteken
Adres

Schutte Administratie & Advies
Handelsweg 8-C
9804 TK Noordhorn

Contact

T. 31 (0)6 41 17 69 69
E. info@schutteadministratieenadvies.nl

Overige gegevens

Kamer van Koophandel nummer 81533284
BTW nummer NL 0035 793 81 B 23

Contact

Schutte Administratie & Advies
Handelsweg 8-C
9804 TK Noordhorn

T. 31 (0)6 41 17 69 69
E. info@schutteadministratieenadvies.nl

© 2024 Vormgeving en realisatie Reclamebureau RAM
Schutte Administratie & Advies - back-to-top